Santjaumeros de fa dos-cents anys

El nom de Sant Jaume és relativament recent, en canvi el de l’Enveja és més antic. El seu origen no està clar. Alguns apunten que el topònim deriva de l’àrab Ibn Baja, però a mi em sembla poc consistent; d’altres han atribuït el seu origen a un suposat llinatge tortosí del segle XV, els Enveja, però repassats tots els nobles des del segle XVI al XIX, no n’ha aparegut cap. No s’ha de descartar del tot perquè, malauradament, encara no disposem de cap estudi per al segle XV, però resulta estrany que una nissaga important desaparegue sense deixar rastre i també que cap dels especialistes consultats pugue donar-ne raó. En canvi darrerament, sí que hem trobat un metge a Tortosa que es deia Nicolau Enveja. La seua filla, Lluisa Enveja, va establir capítols matrimonials amb el notari Vicent Alberni, l’any 1621. Tots dos van morir sense fills. Potser un estudi aprofundit sobre els protocols notarials podria donar alguna pista sobre si van tenir alguna vinculació amb el Delta.

Ara per ara, amb les reserves que acabem d’apuntar, mos sembla més lògic que el topònim de l’Enveja estigue relacionat amb a possibilitat que aquella part de la ribera reunís millors condicions per a l’assentament humà que els altres llocs de la rodalia i que fos valorada per això: per la qualitat de la terra, baixa salinitat o facilitat de reg des del riu. De totes maneres, això no justifica la teoria, força estesa, que el nom podria estar relacionat en el fet que, a partir de 1860, les terres de l’Enveja ja es podien regar i començaven a produir arròs i, en canvi, les del costat de la Cava i Jesús i Maria encara haurien d’esperar cinquanta anys, i això generava molta enveja. Esta argumentació és incorrecta perquè molt abans de la construcció del canal de la dreta, almenys des de 1817, l’Enveja ja es deia així.

Deixant de banda la qüestió del nom, mos centrem en quin és el moment en què la població es col·loca a la zona de l’Enveja. Sovint s’ha afirmat que l’origen està relacionat amb la creació del nucli de les Reials Salines, al marge esquerre del Rec Vell. De ben segur que hi ha una relació, però que una cosa sigue causa de l’altra ho hem de posar en dubte. El document més fiable que sosté el que diem –i extraordinari, pel miracle que suposa que s’hagi conservat- és el cens de població de 1817, tres anys després de la Guerra del Francès, que va confeccionar el capellà de les Salines, Cristòbal Maspons i que es conserva a l’Arxiu Diocesà de Tortosa.

Maspons mos explica que en aquell moment a l’Enveja hi viuen 178 persones, a les Reials Salines 52, i que després hi ha tres petits nuclis dispersos: a l’Illa de Riu o del marquès de Tamarit hi viuen dues famílies que porten terra a mitges amb el senyor; a l’altura de la Catxa hi viu una altra família de només quatre membres; i a la zona de Palafangós – de moment ningú ha aconseguit ubicar este lloc, però a mi em recorda molt al medieval Porfangós, prop de la Platjola- hi ha instal·lada una altra família de nou membres. En total, dins de l’actual terme de Sant Jaume d’Enveja hi havia 256 persones l’any 1817.

La partida de l’Enveja es trobava al lloc actual i presentava un poblament de barraques disperses, potser també alguna casa d’obra, però molt poques, que es repartien per una ampla extensió propera al riu. No hi havia un nucli consolidat que fes de centre i no tenia capellà, tampoc església d’obra. Molts anys després, el 1861, les funcions religioses encara es feien en una barraca gran. Un document de l’època ens ho explica: “ Forman una especie de barrio rural llamado la Enveixa, con un alcalde pedáneo, muchas barracas esparcidas en unos seis kilómetros cuadrados, con otra un poco mayor que sirve para los oficios divinos a unas 900 almas y a la que se denomina Sant Jaime en el país, porque constituye una capilla dedicada a su patrón Santiago”.

Fins a 1860, quan es va acabar construcció del canal, els mitjans de vida a l’Enveja eren molt precaris. La majoria disposava de poca terra bona on conreava blat, civada, panís i petits horts. L’economia es completava amb la recollida de sosa i barrella per a fer vidre i sabó, la caça i la pesca. A més, de ben segur, molts hòmens jornalers, a la temporada de la sal –primavera i estiu- anaven a treballar a les salines on rebien un sou molt baix a canvi d’un treball molt dur, però que els permetia alguns recursos per a poder passar el llarg hivern.

L’altre nucli important del terme eren Las Reales Salinas de los Alfaques, que agrupaven totes les salines del Rec Vell – des d’Eucaliptus cap amunt-. De fet, cal explicar que fins a primeries del XVIII gairebé totes les salines eren de titularitat privada i estaven a mans de prohoms tortosins, però després de la Guerra de Successió – potser per revenja de la guerra, però també per imposar una nova fiscalitat- al 1714, la sal es va estancar, és a dir, va a passar a ser propietat de l’Estat perquè es considerava un bé indispensable –cal recordar que en aquell temps no hi havia neveres i l’única manera de conservar els aliments era la sal-.

A partir d’aquell moment, es va anar creant un centre logístic d’explotació salinera a la zona de la Llanada que devia cridar molt l’atenció enmig d’aquella plana del delta dret. Constava de sis grans edificis tancats per una mena de muralla i formava un conjunt de forma quadrangular que deixava una plaça al mig. Al voltant d’esta plaça es disposaven les cases de l’administrador, de l’interventor, les oficines, els magatzems, les cases dels guàrdies, l’església, els dipòsits d’aigua, el forn, etc. Fins a 1774, per a l’assistència religiosa de tots els habitants estables i temporers, es desplaçava tots els festius un capellà, però a partir d’esta data es va destinar un capellà fixe que convivia amb els colons.

Com hem dit més amunt, el 1817 hi havia 52 habitants estables. Entre ells, l’administrador, Joaquin Laguardia, l’interventor, Rafel Guindulain, i els mestres de sals Jacinto Vidal, Eduardo Albacar i José Roca. Estes persones dirigien a la resta de treballadors estables i també als dos o tres- cents treballadors que cada primavera i estiu venien a treballar per la recollida de la sal, entre ells molts jornalers de Sant Jaume. Però esta circumstància no permet afirmar que l’Enveja naix directament de les Salines encara que, sense dubte, hi va  ajudar. Un argument molt clar el trobem en els cognoms dels treballadors fixes de les Salines: Laguardia, Moro, Guindulain, Alcina, Bonze, Magriñà, Gens, Benlloc, Llucià, Gali, Biladot, Mayró, Castelló, etc. La majoria d’estes persones quan va acabar el seu treball van marxar i no van arrelar a Sant Jaume. Només hi ha un cas clar que sí ho van fer, els Albacar, potser perquè la dona es deia Porres i ja devia procedir de l’Enveja. Devia passar el mateix amb un pagà i una Navarro que també apareixen al cens.

Per acabar, només mos cal dir que l’estancament de la sal es va suprimir l’any 1868, coincidint en la plena expansió de l’arròs al delta dret. Les instal·lacions van quedar abandonades i en ruïna, i  la pedra, un tresor al delta, va ser reaprofitada en diverses construccions de la zona. Les salines es van tancar i es van traslladar a la zona de la Punta de la Banya, i les antigues infraestructures van ser reconvertides en arrossars.

Ara, sense més preàmbuls, passem a veure si teniu sort i trobeu els vostres avantpassats:

Cens de població de 1817 de los nuclis de l’Enveja i Real Sitio de las Salinas de los Alfaques, realitzat per D. Cristóbal Maspons, capellà de les Reials Salines

Alfaques (barrio l’Enveyxa) 1817

Padron de los vecinos cabeza de familia de que se compone esta Parroquia con expresión de su oficio edad, el estado de su salud y si pueden o no trabajar.

Barrio de la Enveyxa

Josef Balada, labrador, casado, 43 años

Josefa Gil, consorte, 40 años

Raymunda Vila, viuda de Josef Balada, 70 años

Ramon, hijo soltero, 18 años

Pedro, hijo soltero, 16 años

Josef, hijo, 10 años

Rafael, hijo, 6 años

Miguel, hijo, 4 años

Thomas Panicello, criado, mozo, 23 años

Agustina, criada, 20 años

_______________________________

Francisco Ferrer, casado, jornalero, 23 años

Angela Balada, consorte, 26 años

Francisco, hijo, 1 año

_______________________________

Jaime Valleperez, casado, mediano labrador, 33 años

Mariana Garcia, consorte, 48 años

Francisco Valledeperez, sobrino soltero, 26 años

Mariano, sobrino, mozo, 22 años

Mariana, sobrina soltera, 17 años

________________________________

Francisco Coll, casado, jornalero, 21 años

Clara Garcia, consorte, 32 años

Francisco, hijo, 6 meses

_________________________________

Benito Panicello, casado, jornalero, 41 años

Maria Cid, consorte, 40 años

Angela, hija, 12 años

Manuela, hija, 9 años

Maria, hija, 4 años

_________________________________

Simon Forcadell, casado, labrador mediano, 32 años

Josefa Salvador, consorte, 26 años

Simon, hijo, 7 años

Cinta, hija, 4 años

Josef, hijo, 4 meses

Francisco Culbi, viudo, labrador mediano, 46 años

Simon, hijo, 11 años

Simon, quiero decir Thereza Barbera, viuda de Simon Forcadell, 73 años

Raymunda, hija soltera, 26 años

____________________________

Miguel Rubira, casado, 40 años, jornalero

Maria Antonia Tomás, consorte, 32 años

Jayme, hijo, 3 años

Agustina, hija, 7 años

Mariana, hija, 2 meses

_____________________________

Francisco Salvador, casado, labrador mediano, 37 años

Juana Esquerrer, consorte, 33 años

Mariano, hijo, 8 años

Juan Bautista, 2 años

Antonia, hija, 3 años

_____________________________

Gabriel Espuñ, 30 años, jornalero

Josefa Reverter, 60 años

_____________________________

Gabriel Llambrich, casado, jornalero, 42 años

Francisca Roig, consorte, 32 años

Salvador, hijo, soltero, 19 años

Pedro, hijo, 8 años

Josef, hijo, 3 años

Francisca, hija, 1 año

____________________________

Antonio Llambrich, casado, 37 años, jornalero

Vicenta Mauri, consorte, 33 años

Francisco, hijo, 13 años

Vicenta, hija, 10 años

Thereza, hija, 8 años

Madalena, hija, 3 años

Barbera Hija, 2 años

Simon Montserrat,  casado, 19 años, jornalero

Barbara Giner consorte, 19 años

Josefa Budesca, viuda, 39 años

___________________________

Salvador Panisello, casado, 40 años, jornalero

Francisca Gil, consorte, 30 años

Isabel, hija soltera, 18 años

Cinta, hija soltera, 16 años

Thereza, hija, 12 años

Joaquina, hija, 10 años

Andrés, hijo. 3 años

___________________________

Josef Fumador, casado, jornalero, 24 años

Bonaventura Pla, consorte, 24 años

Maria, hija, 4 años

Josefa, hija, 3 meses

___________________________

Pedro Fumador, casado, jornalero, 46 años,

Antonia Gisbert, consorte, 47 años

Francisco, hijo soltero, 19 años

Mariano, hijo, 13 años

Josef, hijo, 10 años

Antonia, hija soltera, 24 años

____________________________

Blas Sanchez, casado, labrador, 73 años

Francisca Antonia, consorte, 73 años

Agustin Ferrer, yerno, 33 años

Francisca Bono, hija consorte del Ferrer, 33 años

Felipe, criado soltero, 17 años

Criada soltera, 14 años

____________________________

Josef Fornós, casado, 30 años, jornalero

Juana Sanz, consorte, 24 años

Francisco, hijo, 4 años

_____________________________

Francisco Arques, casado, 30 años, jornalero

Manuela Fornós, consorte, 28 años

Rosa, hija, 4 años

_____________________________

Juan Tomàs, casado, jornalero, 62 años

Josefa Arques, consorte, 57 años

Pedro, hijo, 12 años

Margarita, hija soltera 23 años

Agustina, hija soltera, 22 años

Francisca, hija soltera 17 años

_____________________________

Josef Macia, casado, labrador, 35 años

Thereza Navarro, consorte, 38 años

Josef, hijo casado, 23 años?

Cinta Riba, consorte, 23 años

Gaspar, hijo soltero, 23 años

Salvador, nieto, 2 años

Gaspar, nieto, 6 meses

_____________________________

Pedro Pagà, casado, jornalero, 40 años

Maria Rosa Arques, consorte, 34 años

Pedro, hijo soltero, 16 años

Carlos, hijo, 13 años

Simeon, hijo, 13 años

Juan, hijo, 8 años

Salvador, hijo, 2 años

Candia, hija, 4 años

_____________________________

Juan Navarro casado, jornalero, 30 años

Maria Arques, consorte, 30 años

Juan, hijo, 3 años

_____________________________

Rosa Pagà, viuda, 34 años, sana, pobre

Pedro, hijo soltero, 22 años?

Agustina, hija soltera, 18 años

_______________________________

Josef Pagà, viudo, jornalero, 33 años

Francisco, hijo, 9 años

Juan, hijo, 7 años

Francisca, hija soltera, 23 años

Vicenta, hija, 17 años

Maria, hija, 10 años

______________________________

Josefa Ballester, viuda, 34 años

Blas, hijo soltero, 16 años

Madalena, hija soltera, 21 años

______________________________

Barbera Subirats, viuda, 54 años

Francisco March, casado, 26 años

Josefa Llambrich, consorte, 29 años

Francisca, hija, 3 años

Salvador Llambrich, casado, jornalero, 34 años

Thereza Redó, consorte, 33 años

Feliz, Felip? Hijo, 7 años

Salvador, hijo, 3 años

_____________________________

Geronimo Porres, casado, jornalero, 34 años

Madalena Sech, consorte, 34 años

Josefa Ballester, viuda de Geronimo Porres 66 años

Geronimo, hijo 12 años

Francisco, hijo, 10 años

Ignacio, hijo, 6 años

Vicente, hijo, 4 años

Thomaza, hija, 2 años

______________________________

Josef Colomer, casado, mediano labrador, 30 años

Thereza Valldeperez, consorte, 30 años

Gregorio, hijo, 3 años

Cinta, hija, 3 años

_______________________________

Sebastian Porres, casado, jornalero, 38 años

Maria Garcia, consorte, 36 años

Sebastian, hijo soltero, 18 años

Salvador, hijo, 14 años

Eduardo, hijo, 6 años

Salvador, hijo, 13 años

Francisca, hija soltera, 16 años

Rosa, hija, 12 años

Lorenza, hija, 7 años

Sebastiana, hija 3 años

Maria, hija, 3 años

Ramon, hijo, 3 años

_______________________________

Luis Bertomeu, casado, jornalero, 38 años

Maria Rosa Porres, consorte, 32 años

Luis, hijo soltero, 17 años,

Juan, hijo, 10 años

Francisco, hijo, 8 años

Cinto, hijo, 3 años

Sebastian, hijo 3 años

Antonio, hijo, 13 dias

Francisca, hija soltera, 12 años

_______________________________

Ignacio Magriña, casado, jornalero, 38 años

Antonia Porres, consorte, 38 años

Ignacio, hijo, 8 años

Sebastian, hijo, 3 años

Francisca, hija soltera, 16 años

Cecilia, hija soltera, 14 años

Thereza, hija, 12 años

Vicenta, hija, 9 años

Ramona, 2 años

____________________________________

Barrio de Palafangós.

Josef Antonio sanz, viudo de edad 70 años, jornalero de campo

Josefa, hija de …, 20 años

Agna Fornós, de Miguel Sanz, viuda, 40 años

Antonio, hijo de la viuda, 15 años

Josefa, hija de la viuda, 18 años

Vicenta, hija de la misma, 13 años

Maria, hija de la viuda, 8 años

Joaquina, hija de la viuda, 6 años

Agna, hija de la misma viuda, 4 años

Barrio de la Cacha

Juan Navarro, 64 años, jornalero de campo

Antonia Curto, consorte, 35 años

Pedro, hijo, mozo, 23 años,

Antonia, hija, 12 años, sana

Barrio de Illa de D. Antonio Rius o del Marqués de Tamarit

Josef Arques, viudo, mediero del Rius, 63 años, jornalero

Blas, hijo, mozo, 23 años

Felipe, hijo, mozo, 21 años

Joaquin, hijo, soltero, 18 años

Candia, hija, soltera, 23 años

Thereza, hija, soltera, 16 años

________________________________

Antonio Beltri mediero de Rius. Labrador mediano, 60 años

Salvadora Alcina, consorte, 50 años

Antonio, hijo casado, 23 años

Francisca Curto, consorte, 20 años

Josef, hijo, 13 años

Thereza, hija soltera, 16 años

Francisca, hija soltera, 12 años

_______________________________

  

Real Sitio de las Salinas de los Alfaques 

Joaquin Laguardia Administrador 36 años.

Dª Manuela Moro consorte 34 años.

DªJuana Chavarria, suegra, 90 años.

Laureano Mesuga, escribiente, 26 años

Criada, 37 años

______________________________

Rafael Guindulain, interventor, 36 años

DªMariana Alcina, consorte 34 años

D.Juan hijo, 10 años.

Benito, hijo, 6 años.

Manuel, hijo, 4 años

Dª.Mariana, hija, 2 años

_____________________________

Jacinto Vidal, maestro de sales, 64 años

Manuela consorte, 70 años

______________________________

Eduardo Albacar, maestro de sales, 64 años.

Josefa Porres, consorte, 50 años?

Antonio, hijo, 26 años

Vicente, hijo, 24 años

Juan, hijo, 21 años

Josefa, hija, 16 años

Vicenta, hija12 años

Thereza, Hija, 10 años

Maria, hija, 6 años

_______________________________

Josef Roca Maestro de sales, 38 años.

Manuela, consorte 30 años

______________________________

Vicente Albacar Garbero, 61 años.

Manuela, consorte Sancho, 63 años.

_______________________________

Josef Prats Garbero, 47 años.

Thereza Puchol, consorte, 43 años.

Sabina, hija, 12 años

Josef, hijo, 6 años

Pedro, hijo, 2 años

____________________________

Antonio Bonze, medidor, 62 años

___________________________

Thomas Magriña, operario, 36 años

___________________________

Ignacio Gens, cabo de resguardo

Madalena, consorte

Antonio Maria, hijo

Rosa, hija

Josefa, hija

Antonia, hija

__________________________

Jaime Marti, dependiente

Bonaventura Girant, consorte

__________________________

Manuel Benlloch, dependiente

__________________________

Bonaventura Lluciá, dependiente

___________________________

Martin Gali, dependiente

___________________________

Juan Biladot, dependiente

____________________________

Josef Mayró, dependiente

____________________________

Francisco Castelló, dependiente

____________________________

Francisco Pagà, mediero, 30 años

Do…a? Navarro, consorte, 40 años

Josefa , viuda, madre de Pagà, 76 años

_____________________________

Cristoval Maspons, Parroco, 62 años,

Rosa Fontanet, viuda, criada, 64 años.

_____________________________

De que doy fe Reales Salinas de los Alfaques 23 de abril de 1817.

Cristoval Maspons, cura Párroco.

Si no heu trobat els vostres cognoms, heu de tenir una mica de paciència perquè ja estem preparant un nou article que es dirà “ Santjaumeros de fa cent anys” a partir d’un cens molt detallat, i allí segur que els trobeu.

Per saber-ne més:

Fabregat, Emeteri: L’impacte de l’arròs. El delta de l’Ebre al 1860, 2006.

Fabregat, Emeteri: “Les Salines dels Alfacs: origen i producció al segle XVIII”, Recerca, 2000. (Este investigador és, al meu parer, el millor especialista en colonització del delta de l’Ebre. Els interessats en esta qüestió han d’estar atents a les seues publicacions.)

Agraïm a l’Arxiu Capitular de la Catedral de Tortosa i a l’Arxiu Diocesà les facilitats donades en la consulta dels documents, i també, molt especialment, la col·laboració de l’historiador Hilari Muñoz.

© Jordi Gilabert Tomàs

4 thoughts on “Santjaumeros de fa dos-cents anys

Add yours

  1. Hola Carles, l’article ha topat amb dificultats inesperades. Si segueixes el blog, ja saps que si no tenim les coses clares no les publiquem, i en este cas mos van precipitar. L’elaboració/ transcripció del cens de Sant Jaume està resultant molt complicada i no sé quan el tindrem enllestit del tot. De totes maneres, si t’interessa alguna cosa concreta, m’ho dius. A veure si tens sort i t’ho puc aclarir.

   Salut

   jordi

   M'agrada

 1. Desearía agradecerte de todo corazón el esfuerzo que realizas, lamentablemente no te puedo escribir en catalán, soy de sant jaume dveija, tengo 74 años y resido en Valencia desde hace 40, siempre he buscado las raíces de mis antepasados y ahora me lo vas mostrando, ayer por casualidad tropecé con tu blog y estoy emocionado, deseando seguir tus publicaciones, te diré qué hablo y leo en catalán , espero me contestes, muchas gracias por tu blog, gran trabajo.

  M'agrada

  1. Moltes gràcies Martín. Persones com tu són les que t’animen a continuar treballant. Ara he estat investigant durant uns mesos a diversos arxius i he trobat algunes coses interessants. Suposo que podré començar a publicar articles nous a primers de gener. Espero que t’agraden.

   M'agrada

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

A %d bloguers els agrada això: