El Delta, any 2095

El mes de març de 2022 es fa una concentració al Trabucador per a demanar la protecció de la costa del Delta. Alguns consideren un èxit la convocatòria, però jo trobo a faltar moltes cares conegudes. Penso que deu estar relacionat amb el difícil moment que estem passant: desenganys polítics, covid que sempre torna, guerra... Continue Reading →

Website Built with WordPress.com.

Up ↑